Festivals, Feesten Inkopen, Markten, Beurzen, Koopzondagen Dans, Creatief, Show Toerisme, Vakantie, Natuur Tentoonstellingen Musea Concerten, Muziek Hotels, Restaurants Gezondsheidszorg Verspreidingslocaties WEKELIJKSE UPDATES, Drukuitgaven thuis Grenspark Maas Schwalm Nette Recreatie, Sport, Wellness EVENEMENTENKALENDER Bouwen, Wonen, Werken, Handel STARTPAGINA NORDRHEIN-RUHR

Gezondheidszorgprojecten in de Euregio

Nederlandse en Duitse huisartsen, specialisten, ziekenhuizen, ziektekostenverzekeraars etc. werken nauw samen om de kwaliteit van de gezondheidszorg in het grensgebied te verbeteren. De Euregio Rijn-Waal coördineert deze samenwerking in de vorm van het netwerk ‘Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg’. Dit forum heeft circa 50 lidorganisaties www.euregio.org/action/projects/item/116/zorg-verbindt.

Er zijn diverse interessante gezondheidszorgprojecten die te lezen zijn op http://www.gezondheidsforumerw.eu/projectenoverzicht/

In het middelpunt van het 'overkoepelende' PROJECT ZORG VERBINDT staan aan de ene kant het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken voor de burger, de verzekerde, de patiënt en aan de andere kant een optimaal inzetten en economisch gebruik van de zorgfaciliteiten.
Ontwikkelingen zoals de snelle stijging van chronisch zieken, de groeiende belangstelling voor gezondheid en wellness, de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de krimp maken het urgent om de economische potentie te benutten en tegelijkertijd de maatschappelijke urgentie in de grensregio te beantwoorden.
Strategie is om de zorg en technologie met elkaar te verbinden, zodat de zorg sneller en beter en dichter bij de patiënt terecht komt. Vanwege de opkomst van smartphone en apps is zorg op afstand mogelijk. De verschillende innovaties helpen de regionale economische groei en creëren nieuwe banen. De Euregio's als Field Lab voor zorgeconomie.

De volgende (deel)projecten worden tijdens de looptijd van het project Zorg Verbindt uitgevoerd.
• Hartrevalidatie op afstand
• Goa: Grensoverschrijdende Onlinebehandeling voor Artrose

• Monitoring op afstand bloeddruk-zelfcontrole
• Tandheelkunde bij ouderen voor verplegenden en mantelzorgers
• Benchmark infectiepreventie bij operaties
• NL/D ziekenhuissamenwerking groot helpt klein
• Depressie-behandeling op afstand
• Zorg In landelijke grensgebieden(Cara)
• Ziekenhuizen leren van elkaar

Verder worden matchinggesprekken, potentiële fieldlabs en workshops begeleid en gecoördineerd mede met hulp van Health Valley.

De Euregio Rijn-Waal zal alle deelprojecten coördineren en begeleiden alsmede het verzorgen van de financiële administratie. Op 5 oktober 2016 heeft hiervoor in het Radboud UMC een inleidende bijeenkomst plaatsgehad. Na afloop van het project zijn alle resultaten voor het algemeen belang; d.w.z. voor iedereen toegankelijk.

Een belangrijke doelstelling binnen HET PROJECT ZORG VERBINDT is het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken voor de burger, de verzekerde, de patiënt. U kunt daar een positieve en actieve bijdrage aan leveren, waardoor tot de beste resultaten kan worden gekomen. Daarvoor kunt u met ons lezers@nordrhein-ruhr.nl  contact opnemen zodat we u naar de best passende organisatie contactpersoon/-personen kunnen leiden.


Bijeenkomsten

Drie maal per jaar organiseert het Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg netwerkbijeenkomsten voor de aangesloten Duitse en Nederlandse leden. 2019 wordt een bijzonder jaar aangezien dan 11 lopende projecten worden afgesloten. Deze zullen dan in dat jaar worden toegelicht en conclusies zullen worden gemaakt.


De laatste bijeenkomst in 2018 vond op 13 december 2018 in het Fraunhofer-inHaus-Zentrum Duisburg plaats. De stand van zaken over Project Interreg V A: Zorg verbindt werd nader toegelicht.

Verder werd er onder meer een presentatie met tussenresultaten gegeven over het project (cluster 4, zie schema) Tandheelkunde bij ouderen voor verplegenden en mantelzorgers met een actieplan voor het afrondend projectjaar 2019 (http://www.gezondheidsforumerw.eu/action/projects/item/24/cluster-4-tandheelkunde-bij-ouderen-voor-verplegenden-en-mantelzorgers/) .

Tenslotte volgde een rondleiding in het Fraunhofer-inHaus-Zentrum Duisburg, een centrum voor intelligente ruimte- en gebouwsystemen voor de gezondheidszorg (www.inhaus.fraunhofer.de). Ook een plek voor start-ups in deze sector. Het bedrijf Ichó (www.icho-systems.de), dat digitale produkten voor mensen met dementie ontwikkelt.  


Cross-border conference Mönchengladbach.


De meest recente  cross-border conference werd in december 2016 gehouden in Mönchengladbach.


Demografische veranderingen geeft de ge­zondheidssector internationale uitdagingen met zich mee, zo ook in het grensgebied met Nederland. Er zijn talrijke aanknopingspunten voor een intensie­vere uitwisseling. De "Cross-Border Conference Healthcare Economy" had aandacht hiervoor en gaf concrete voor­beelden.

Belangrijke projec­ten op het gebied van telematica en telegeneeskunde zijn opgestart. In de grensoverschrijdende samenwerking kunnen telematische en telemedische toepassingen bijdragen aan een verbetering van de gezondheidszorg voor de mens.

In de medische technologie zijn belangrijke grensoverschrijdende handelspartners voor ondernemin­gen en instanties. Een samenwerking op het vlak van productontwikkeling in gezamenlijke plannen en projecten kan nieuwe im­pulsen bieden, waaruit toekomstige innovaties voort­vloeien.


Na een inleiding door Minister van Gezondheid in NRW, Barbara Steffens werd allereerst aandacht besteed aan Telegeneeskundeprojecten te weten:

1. Project „SMART & Duurzame e-zorg concep­ten Rotterdam“

2. Project „Vitalink“  door Agency for Care and Health, Flan­ders Region, Brussel.  

3. Project „RhePort21“ door RhePort21, Würselen

4. Project „EMuRgency“ door Kliniek voor Operatieve Intensieve Geneeskunde en Inter­mediate Care, RWTH Aachen


Vervolgens kwam het onderwerp Medische Technologie aan de orde.

1. Innovaties als basis voor groei, concurrentie­vermogen en sociaal welzijn door EIT Health, Rotterdam

2. Project "Hospital Engineering" door Healthcare Innovation Lab, Fraunho­fer-Instituut voor Software- en Systeemtech­niek ISST, Dortmund

Project „EFFORTH“ door, Thomas More Kempen

3.  Project „AmbuPress“ door Finapres Medical Systems, Oldenzaal

4. Project „MIND - Medische Innovaties Neder­land Duitsland“  door Transferagentur Fachhochschule Münster GmbH


Meer is te lezen op https://www.ztg-nrw.de/veranstaltungen/cross-border-conference-healthcare-economy-telemedicine-medical-technology/


Wilt u meer (inhoudelijke) informatie stuur dan een mail naar lezers@nordrhein-ruhr.nl, waarna we uw vragen kunnen beantwoorden of aan deskundigen voor contact kunnen doorsturen.

Schema Grensoverschrijdende Gezondheidszorg

(Klik op afbeelding hieronder voor meer informatie)

www.gezondheidsforumerw.eu

Gezondsheidszorg NAAR TOP PAGINA